MK Eğitim Metodolojisi

Please Click for EnglishPlease Click for English

 

MK OKULLARI;“Okul Öncesi Eğitim” konusunda uzmanlaşmış, kendi eğitim metodolojisine sahip bir kurumdur.

Bireysel farklılıkları destekleyen eğitim modelimiz; uygulamada çocukların eğlenerek, deneyerek ve keşfederek öğrenmelerine olanak sağlar.

Çocuklar; öğrenme, gelişme, sosyalleşme alanlarında kendilerine özgü özellikler gösteren bireylerdir.

En büyük gücümüz, çocuklarımızın kişisel özelliklerini tanıyarak, grup içinde bireysel yaklaşım ile çocuğa kendisi olma fırsatı vermek ve çocuklarımızı birbiriyle yarıştırmadan, kendi kapasitelerinin “EN”ine ulaşmalarını sağlayabilmektir.

Bu yolda ilerleyerek mutlu, sağlıklı düşünen, duyarlı ve bireysel özellikleri ile kendini var edebilen bireyler yetiştirmektir.

Her yaş grubunun programı, kendi yaş grubunun özellikleri göz önüne alınarak titizlikle hazırlanmıştır.

MK Okulları Eğitim Programımızın amacı; hayat başarısı ve akademik başarısı yüksek, İngilizce’yi anadili gibi konuşabilen, mutlu ve kendisi olabilen “Dünya Bireyleri” yetiştirmektir.

Aile ve okul arasında şeffaflık ve karşılıklı güven duyulması, kurumumuz için vazgeçilmez bir olgudur. Velilerimizin de katıldığı “Açık Sınıf Uygulamaları” bu olgunun en önemli göstergesidir.

Yıl içinde planladığımız; sistematik katılım ve bütünsel birlik sağlayan etkinliklerile, okullarımızın

“Çocuk – Aile – Okul” üçgeninin dinamik kalması sağlanmaktadır.

Merak uyandırıcı bir öğrenme ortamı sağlanmış olup, her sınıfta çocukların farklı becerilerini destekleyen öğrenme köşeleri mevcuttur.

Bu köşelerde çocuklar; zihinsel, bedensel ve akademik gelişimlerini destekleyen, özgüvenlerini arttırmaya yönelik hazırlanan eğitim materyalleri ile öğretmenlerinin eşliğinde oynarlar.

Eğitim kadromuz, nitelikli ve donanımlı öğretmenlerden oluşup, başlangıçta aldıkları metodoloji ve kurum kültürü eğitimlerinin yanı sıra sürekli olarak eğitime tabi tutulmaktadır.

Bir dünya bireyi yetiştirmeyi hedefleyen MK Okulları, erken yaşta yabancı dil eğitimine de çok büyük önem vermektedir.

Okullarımızda İngilizce eğitim, 20 yıllık uluslararası tecrübesiyle bir dünya markası olan

“Mortimer English Club” metodolojisi kullanılarak verilmektedir.

Bu metodoloji ile çocuklarımızın, İngilizce ağırlıklı bir sosyal çevreye dahil olarak “İngilizce Sosyalleşme”leri sağlanır.

Eğlenceli oyunlar ve aktivitelerle verilen yabancı dil eğitimimizle çocuklar erken yaştan itibaren İngilizceyi severek edinirler.

Okullarımızda aktivitelerimiz sırasında, çocuklarımızın dil ve akademik gelişimlerini destekleyen üç boyutlu görsel materyaller kullanılır.

“Prop” adını verdiğimiz bu el emeği eğitim materyallerimiz Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerimiz tarafından metodolojimize uygun bir şekilde özel olarak tasarlanır.

MK Okulları, gerek kendi geliştirdiği “Okul Öncesi” Türkçe Metodolojisi, gerek “Mortimer English Club” İngilizce Metodolojisi ile çocuklarımıza özel ve güncel bir 

“Okul Öncesi Eğitimi” vermektedir.